บทแนะนำข่าวสารและคุณลักษณะ - คำแนะนำของ Microsoft Office

บทเรียน Microsoft Office เราเรียนรู้วิธีการสร้างไฟล์. XLSX, DOCX, กำหนดค่า Outlook Office รวมทั้งเคล็ดลับและข่าวที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย