บทช่วยสอนข่าวสารและฟีเจอร์ - Microsoft Office Outlook

Microsoft Office Outlook - ไคลเอ็นต์ที่ใช้งานมากที่สุดสำหรับการส่งและรับข้อความอีเมลผ่าน SMTP, IMAP หรือ POP
ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยทั้งบุคคลและ บริษัท