ไมโครซอฟท์ Office ภาพ

ไมโครซอฟท์ Office Outlook - ไคลเอนต์ที่ใช้มากที่สุดสำหรับการส่งและรับข้อความอีเมลผ่าน SMTP, IMAP หรือ POP
ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยทั้งบุคคลและ บริษัท

กลับไปด้านบนปุ่ม