antvrs.exe (AntiVirus2008 - MALWARE !!)

antvrs.exe เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมสปายแวร์และเป็นของซอฟต์แวร์ AntiVirus2008 หรือที่เรียกว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสปลอม ซึ่งเมื่อติดตั้งใน...

Save.exe & Savenow.exe (แอดแวร์ WhenUsearch)

หากคุณเคยสงสัยว่ากระบวนการ save.exe คืออะไรและเหตุใดจึงทำงานบนพีซีของคุณ นี่คือบางส่วน...