แบบฝึกหัดและดาวน์โหลดของ Microsoft Office - Word, Excel, Outlook

Microsoft Office เป็นชุดสำนักงานที่ใช้กันมากที่สุด

แบบฝึกหัดและดาวน์โหลดของ Microsoft Office - Word, Excel, Outlook

แบบอักษร Cambria / Calibri ไม่สามารถใช้ได้ใน OS X ได้มันถูกแทนที่ด้วย New Times โรมัน

ตามนิยามแบบอักษรนี้แสดงถึงรูปแบบกราฟิกของการเขียนดิจิทัล ตัวอักษรตัวเลขสัญลักษณ์และ ...