บทช่วยสอนข่าวสารและฟีเจอร์ - Microsoft Office PowerPoint

PowerPoint Office Tutorials - การนำเสนอสไลด์โชว์แม่แบบและเคล็ดลับในการสร้างงานนำเสนอระดับมืออาชีพ