Linux สอน

ล้างกฎ iptables - ล้าง / ลบกฎ iptables

ก่อนทำความสะอาดทั่วไปใน iptables ให้แน่ใจว่าคุณรู้วิธีกำหนดค่าตามความต้องการของคุณ ล้าง CentOS/Debian iptables …