ไฟล์นี้ไม่ได้รับการดาวน์โหลดโดยทั่วไป

แก้ไขปัญหา Edge: ไฟล์ไม่ได้รับการดาวน์โหลดโดยทั่วไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อถือไฟล์ก่อนที่จะเปิด

ในบทช่วยสอนนี้ คุณจะเห็นทีละขั้นตอนว่าคุณสามารถป้องกันการบล็อกการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตของไฟล์ปฏิบัติการได้อย่างไร...