บทช่วยสอนข่าวสารและฟีเจอร์ - Ubuntu

[แก้ไข] การเริ่มต้น NGINX ล้มเหลว CentOS 7 - nginx: [emergen] open () "path" ล้มเหลว (13: ปฏิเสธการอนุญาต)

ในแง่ของการจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจเกิดความประหลาดใจอันไม่พึงประสงค์ได้ โดยเฉพาะ ...

วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นในการแก้ไขลินุกซ์นาโนหรือสำนักพิมพ์ของ Vi การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน Nano

Vi และ nano เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความสำหรับ Linux ไม่ว่าเรากำลังพูดถึงอูบุนตูหรือ RedHat, CentOS เหล่านี้ ...

วิธีการติดตั้ง Ubuntu โดยตรงจาก Windows, โดยไม่ต้องใช้ซีดี / อิมเมจการติดตั้ง

ผู้ที่ต้องการทดสอบ Ubuntu แต่ไม่ต้องการสร้างพาร์ติชันพิเศษสำหรับไฟล์เหล่านั้นหรือทำแบบนั้น ...