ข้อมูลกระบวนการหน้าต่าง

ของ Windows กระบวนการข้อมูล - Windows Services (Task Manager)
เรียนรู้เกี่ยวกับ .EXE และ. DLL processes ที่รันบนระบบปฏิบัติการ Windows วิธีการระบุสิ่งที่ทุกคนทำหรือหากเป็นกระบวนการของไวรัส

ข้อมูลกระบวนการหน้าต่าง

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการทำงานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 - ปิดการใช้งาน SuperFetch

ในบทแนะนำก่อนหน้านี้เราจะบอกให้คุณทราบว่านี่คืออะไรและจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพได้อย่างไร ...

ของ Windows 10 การแก้ไขข้อผิดพลาด: การกระทำที่ไม่สามารถดำเนินการเพราะไฟล์มีการเปิดใน COM ตัวแทน

ข้อผิดพลาดที่ยังคงพบได้ทั่วไปในระบบปฏิบัติการ Windows 10 คือ: การดำเนินการไม่สามารถทำได้ ...