บทช่วยสอนข่าวสารและฟีเจอร์ - ธีมและสไตล์

วิธีการที่เราสามารถตั้งค่าแป้นพิมพ์ iOS เพื่อเปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับโปรแกรมเปิด

ในทางตรงกันข้ามกับแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ (เช่น Android) iOS ไม่ให้ผู้ใช้สามารถ ...