บทช่วยสอนข่าวสารและฟีเจอร์ - ธีมและสไตล์

วิธีทำให้คอมพิวเตอร์ของฉัน (พีซีนี้), ถังรีไซเคิล, เครือข่ายและแผงควบคุมปรากฏขึ้น Desktop in Windows 10

สำหรับผู้ใช้ที่ได้ทำให้การเปลี่ยนแปลงโดยตรงจาก Windows 7 ไป Windows 10กระโดดข้าม ...