บทช่วยสอนข่าวสาร & คุณสมบัติ - ตัวจัดการงาน

คำอธิบายกระบวนการและบริการ Windows. การระบุกระบวนการที่ผิดพลาดกระบวนการที่ใช้ทรัพยากร CPU / RAM / HDD สูงและกระบวนการที่มีช่องโหว่หรือไวรัสจำเพาะ

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการทำงานของ Windows 10 - ปิดการใช้งาน superfetch

ในบทแนะนำก่อนหน้านี้เราจะบอกให้คุณทราบว่านี่คืออะไรและจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพได้อย่างไร ...

Windows 10 แก้ไขข้อผิดพลาด: การดำเนินการไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไฟล์เปิดใน COM Surrogate

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่เพิ่มขึ้นในระบบปฏิบัติการ Windows 10 นี่คือ: การกระทำไม่สามารถ ...