บทช่วยสอนข่าวสาร & คุณสมบัติ - ตัวจัดการงาน

คำอธิบายกระบวนการและบริการ Windows. การระบุกระบวนการที่ผิดพลาดกระบวนการที่ใช้ทรัพยากร CPU / RAM / HDD สูงและกระบวนการที่มีช่องโหว่หรือไวรัสจำเพาะ

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการทำงานของ Windows 10 - ปิดการใช้งาน Superfetch

ในบทแนะนำก่อนหน้านี้เราจะบอกให้คุณทราบว่านี่คืออะไรและจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพได้อย่างไร ...

Windows 10 การแก้ไขข้อผิดพลาด: ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้เนื่องจาก file เปิดใน COM Surrogate

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่เพิ่มขึ้นในระบบปฏิบัติการ Windows 10, este: การกระทำไม่สามารถ ...