บทแนะนำข่าวและคุณลักษณะ - Task Manager

คำอธิบายของกระบวนการและบริการของ Windows การระบุกระบวนการที่มีข้อผิดพลาดกระบวนการที่มีการใช้ทรัพยากร CPU / RAM / HDD สูงและกระบวนการที่มีความเสี่ยงหรือเฉพาะไวรัส

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการทำงานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 - ปิดการใช้งาน SuperFetch

ในบทแนะนำก่อนหน้านี้เราจะบอกให้คุณทราบว่านี่คืออะไรและจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพได้อย่างไร ...

ของ Windows 10 การแก้ไขข้อผิดพลาด: การกระทำที่ไม่สามารถดำเนินการเพราะไฟล์มีการเปิดใน COM ตัวแทน

ข้อผิดพลาดที่ยังคงพบได้ทั่วไปในระบบปฏิบัติการ Windows 10 คือ: การดำเนินการไม่สามารถทำได้ ...