เราจะดูได้อย่างไรว่าไฟล์และแอพพลิเคชั่นใดใช้พื้นที่เก็บข้อมูลมากที่สุด Windows 10 และมันคืออะไร Storage Sense

สิ่งที่เรากำลังพูดถึง Mac หรือ Windows เครื่องคอมพิวเตอร์ adminการจัดสรรพื้นที่จัดเก็บเป็นงานที่สำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อ...