บทช่วยสอนข่าวสารและคุณสมบัติ - Yahoo!

วิธีการที่เราสามารถลบอีเมลทั้งหมดครั้งเดียว (ลบทั้งหมด Y จดหมายกล่องขาเข้า) จาก Yahoo! Mail กล่องจดหมายที่มีเพียงไม่กี่คลิก

ถ้าคุณไม่ได้ตรวจสอบจดหมาย 2-3 เป็นเวลาหลายเดือนแล้วและคุณได้รับข้อความจำนวนมากพอสมควร ...