วิธีการที่เราสามารถลบอีเมลทั้งหมดครั้งเดียว (ลบทั้งหมด Y จดหมายกล่องขาเข้า) จาก Yahoo! Mail กล่องจดหมายที่มีเพียงไม่กี่คลิก

หากคุณไม่ได้ตรวจสอบอีเมลของคุณเป็นเวลา 2-3 เดือนและคุณได้รับข้อความจำนวนมาก ดังนั้น...