บทแนะนำข่าวสารและคุณสมบัติ - Windows เคล็ดลับ

เราจะ จำกัด ผู้ใช้ให้ใช้เฉพาะบางโปรแกรมที่ติดตั้งในระบบ [Windows รายการที่อนุญาต]

ไม่มีใครชอบที่จะบุกรุกความเป็นส่วนตัวของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นไฟล์ส่วนบุคคล ...