บทแนะนำข่าวสารและคุณลักษณะ - Linux

แก้ไขข้อผิดพลาด MacOS เทอร์มิ: คำเตือน: setlocale: LC_CTYPE: ไม่สามารถเปลี่ยนท้องถิ่น (UTF-8): ไม่มีแฟ้มหรือไดเรกทอรีดังกล่าว

เมื่อเราเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลด้วยโปรแกรม MacOS Terminal หลังจาก ...

วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นในการแก้ไขลินุกซ์นาโนหรือสำนักพิมพ์ของ Vi การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน Nano

Vi และ nano เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความสำหรับ Linux ไม่ว่าเรากำลังพูดถึงอูบุนตูหรือ RedHat, CentOS เหล่านี้ ...