รู้edge- ตัวแทนไฮ CPU การใช้

macOS: การใช้งาน CPU สูงจาก knowledge-agent?

หากคุณเป็นผู้ใช้งาน Mac และคุณสังเกตเห็นว่ากระบวนการรู้edge-ตัวแทนใช้ทรัพยากรจำนวนมาก CPUมันไม่ใช่เหตุผลที่จะ...