บทแนะนำข่าวสารและคุณลักษณะ - Opera

วิธีการที่เราสามารถค้นหาประวัติของเบราว์เซอร์ทั้งหมดที่ติดตั้งใน Windows

ผู้ใช้ Windows เพียงไม่กี่เครื่องใช้เบราว์เซอร์เพียงหนึ่งเครื่องเพื่อเรียกดูอินเทอร์เน็ต ...