แก้ไขปัญหา Windows เขียนสด Error - การตอบสนองต่อวิธี wp.getTags ที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์บล็อกไม่ถูกต้อง

Windows ในความคิดของฉัน Live Writer เป็นแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนที่สุดที่อนุญาตให้แก้ไขและเผยแพร่บทความในบล็อก แอปพลิเคชันนี้สามารถใช้สำหรับบล็อกที่โฮสต์บน WordPress.com, SharePoint, Blogger, TypePad และการโฮสต์ด้วยตนเอง ก่อนเชื่อมต่อ Windows Live Writer ไปยังบล็อกด้วยแพลตฟอร์ม WordPress คุณต้อง... อ่านเพิ่มเติม