วิธีการและเคล็ดลับ - Windows ฟรีแวร์

ดาวน์โหลดโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นฟรีแวร์ (ฟรี แต่เสียเวลาในการใช้งาน จำกัด ) สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows.

เราจะเพิ่มทางลัดไปยังแอปพลิเคชันที่ติดตั้งได้อย่างไร Windows ในเมนูคลิกขวาของ Desktopacquis

หากคุณต้องการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นบางตัวที่ติดตั้งอย่างรวดเร็ว Windowsแต่คุณไม่ต้องการ ...