วิธีการและเคล็ดลับ - Windows เคล็ดลับ 8

เราจะปิดการใช้งานการอัพเดทอัตโนมัติของแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัยได้อย่างไร Windows 8 / 8.1

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจากระบบปฏิบัติการ Windows 8 เป็นการแนะนำ ...

เราจะอัปเดตแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัยได้อย่างไรโดยไม่ต้องเชื่อมต่อ Windows ร้านค้า (ออฟไลน์)

ด้วยการเปิดตัว Windows 8 และการแนะนำแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย ​​Microsoft ยังเปิดตัวร้านค้า ...