วิธีการและเคล็ดลับ - Windows 7 Wireless

วิธีที่เราสามารถสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องใน Windows 7 [Ad-hoc เครือข่าย]

สมมติว่าคุณมีปัญหาชั่วคราวกับเราเตอร์และสวิตช์ได้รับผลตอบแทนที่ฉับพลันและคุณก็อยู่กับ ...