วิธีการและเคล็ดลับ - Windows อย่าปรับแต่ง

เราจะปิดการอัพเดทได้อย่างไร Windows ไม่มีอะไร [ปิดการใช้งาน Windows ไม่เคยอัพเดท]

เปรียบเทียบกับระบบปฏิบัติการที่เปิดตัวก่อนหน้านี้ในบทอัปเดต Windows 10 เป็นอะไรเพิ่มเติม ...

วิธีปิดการใช้งานการแสดงโฟลเดอร์และไฟล์ที่เข้าถึงล่าสุดในโฟลเดอร์ Home Windows 10 File Explorer

เปรียบเทียบกับระบบก่อนหน้า File Explorer จาก Windows 10 แสดงโฟลเดอร์ตามค่าเริ่มต้น ...