วิธีการและเคล็ดลับ - การคืนค่าระบบ

วิธีการที่เราสามารถลบทุกจุดที่สร้างขึ้นใน Windows เรียกคืนได้โดยไม่ต้องปิดการใช้งาน System Restore

หากคุณขาดพื้นที่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ของคุณควรล้างข้อมูลออก ...

พื้นที่ลดหรือปิดการใช้งานไดรฟ์เงาสำเนาการเปิดตัวฮาร์ดดิสก์ใน Windows Vista

ไม่ว่าเราจะมีฮาร์ดไดร์ฟกี่ขนาดหรือขนาดเท่าไร แต่ในบางช่วงเวลาเราจะยังคงอยู่ ...