แก้ไข EXIM Error : โฮสต์ทั้งหมดสำหรับ 'domain.tld' ล้มเหลวเป็นเวลานาน (และไม่ถึงเวลาลองอีกครั้ง)

Outlook Send Hero 1

เกิดข้อผิดพลาดบนเซิร์ฟเวอร์อีเมลส่วนตัวเมื่อพยายามส่งที่อยู่อีเมลจากโดเมนเฉพาะหรือไปยังที่อยู่อีเมลเฉพาะ สถานการณ์จำลองนั้นง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เรามีที่อยู่อีเมล -mail ส่วนตัว ( เช่น ไม่ได้เป็นของ Gmail, MSN, OutLook iCloud, Yahoo !, เป็นต้น) ซึ่งเราไม่สามารถส่ง... อ่านเพิ่มเติม