วิธีการและเคล็ดลับ - Registry Hack

วิธีการขนาดใหญ่สามารถแถบงานของ Windows รูปขนาดเล็กโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมของบุคคลที่สาม

หนึ่งในคุณลักษณะใหม่ ๆ ที่ Microsoft นำเสนอด้วยการเปิดตัว Windows Vista เป็นไปได้ว่า ...