วิธีการและเคล็ดลับ - Registry Hack

วิธีการขนาดใหญ่สามารถแถบงานของ Windows รูปขนาดเล็กโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมของบุคคลที่สาม

หนึ่งในคุณลักษณะใหม่ ๆ ที่ Microsoft นำเสนอด้วยการเปิดตัว Windows Vista เป็นไปได้ว่า ...

วิธีการที่เราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งเริ่มต้นของการใช้งานที่ทันสมัยใน Windows 8

Windows Store เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่ ...