วิธีการและเคล็ดลับ - Windows โปรแกรม Registry Editor

Windows โปรแกรม Registry Editor

เราจะเปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับการติดตั้งแอปพลิเคชันได้อย่างไร Windows

เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Windowsตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับการติดตั้ง ...