วิธีการและเคล็ดลับ - Regedit - Windows Registry Hacks

Regedit - Windows Registry Hacks

วิธีเพิ่มการจัดเรียงข้อมูลในเมนูคลิกขวา Windows 7

ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับขอบเขตขนาดใหญ่ของสถานะ "สุขภาพ" ของฮาร์ดไดรฟ์ที่ติดตั้ง ...

วิธีปิดใช้งาน / เปิดใช้งานตัวเลือกโฟลเดอร์อีกครั้งใน Windows Vista หรือ Windows 7

ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณต้องการปิด / เปิดใช้งานตัวเลือกโฟลเดอร์ (ด้วยเหตุผลหลายประการ ...