IP สาธารณะและ IP ส่วนตัวหมายถึงอะไร Address - ความแตกต่างและการใช้งาน

ทั้งอินเทอร์เน็ตและ macเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (LAN) ไม่สามารถอยู่ได้หากไม่มี IP และบ่อยครั้งเมื่อเรามีปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เครื่องพิมพ์ สมาร์ททีวี หรืออุปกรณ์อื่น เราจำเป็นต้องรู้ว่าที่อยู่ IP สาธารณะและ/หรือที่อยู่ IP ส่วนตัวคืออะไร ไม่ว่าเราจะพูดถึง IPv4 หรือ… อ่านเพิ่มเติม