เราจะแก้ไข (พิน) โฟลเดอร์ใน Taskbar in Windows 10 ดูตัวอย่าง

เมื่อเขาได้รับการปล่อยตัว Windows 7 หนึ่งในคุณสมบัติที่ Microsoft นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการนี้คือความสามารถในการแก้ไข (พิน) ทางลัดของแอปพลิเคชันใน Taskbar. ผู้ใช้ยังมีตัวเลือกทั้ง Windows 7 เช่นเดียวกับใน Windows 8 เพื่อเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ที่ใช้บ่อยโดยคลิกขวาที่... อ่านเพิ่มเติม