วิธีการและเคล็ดลับ - Mac OS X

ดาวน์โหลดและเคล็ดลับ - 10.6 Mac OS X (Snow Leopard), Mac OS X 10.7 (สิงห์) 10.8 Mac OS X (Mountain Lion), Mac OS X 10.9 (Mavericks), Mac OS X 10.10.1 (โยเซมิตี)

วิธีการตั้งเวลาเครื่องสำรองในฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกเชื่อมต่อกับเราเตอร์ 802.11ac AirPort Extreme การ

Time Machine เป็นระบบสำรองข้อมูลที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับระบบปฏิบัติการ OS X ...