วิธีการและเคล็ดลับ - ติดตั้งข้อผิดพลาดของไดร์เวอร์