วิธีการ & เคล็ดลับ - นำเข้าไฟล์ reg ใน Registry Editor