วิธีจัดการและเคล็ดลับ - ซ่อนองค์ประกอบ UI ใน iOS 7