วิธีใช้ & เคล็ดลับ - ส่วนขยาย Facebook

วิธีที่สามารถแสดงความคิดเห็นเสียงและข้อความเสียงใน Facebook (ส่วนขยายของ Google Chrome)

Facebook ได้กลายเป็นในปีที่ผ่านมาวิธีการที่ใช้มากที่สุดของการสื่อสารระหว่างอินเทอร์เน็ตเครือข่าย ...

หาผู้ที่ให้เลิกเป็นเพื่อนเลิกเป็นเพื่อน Facebook เพื่อแจ้งสำหรับ Facebook (นามสกุล Chrome)

แม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเครือข่ายสังคมหลายแห่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดย ...