วิธีการและเคล็ดลับ - EXIM

แก้ไขข้อผิดพลาด EXIM: โฮสต์ทั้งหมดสำหรับ 'domain.tld' ล้มเหลวเป็นเวลานาน (และไม่ถึงเวลาลองอีกครั้ง)

พบข้อผิดพลาดบนเซิร์ฟเวอร์อีเมลส่วนตัวเมื่อพยายามส่งไปยังที่อยู่ ...