วิธีการ & เคล็ดลับ - ดาวน์โหลดคลิกขวาที่รีสตาร์ท explorer