วิธีการและเคล็ดลับ - .DLL File

ดาวน์โหลด MSVBVM60.DLL

ฉันได้เห็นว่ามีหลายคนที่มีอาการปวดหัวกับไฟล์ MSVBVM60.DLL ขาด / การหายตัวไป ...