วิธีทำความสะอาด wp_ ขนาดใหญ่options ใน SQL - ชั่วคราว, wpseo_sitemap_cache_validator

WordPress Blocks Hero 1

WordPress เป็น CMS ที่ค่อนข้างเบาสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ ข้อกำหนดทรัพยากรฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำและเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับ HTTPS ที่เราได้ติดตั้งไว้: PHP, MySQL, NGINX หรือ Apache ปัญหาใน WordPress อาจเกิดขึ้นเมื่อเราใช้โมดูลต่างๆ (ปลั๊กอิน) ที่มีการละเมิดความปลอดภัยหรือไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมส่งผลกระทบต่อฐาน... อ่านเพิ่มเติม