วิธีการและเคล็ดลับ - ลบพนักงาน settings จากระบบคลาวด์