วิธีการและเคล็ดลับ - แปลงที่ติดต่อเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่