วิธีการ & เคล็ดลับ - เลือกระบบเริ่มต้นในการบู๊ตคู่