How-To & Tips - เปลี่ยนภาษาที่แสดงผลระบบ

วิธีการเปลี่ยนภาษาของระบบปฏิบัติการ Windows บนแล็ปท็อปหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ 10

การเปลี่ยนภาษาจากอินเทอร์เฟซของระบบปฏิบัติการ Windows เป็นสิ่งที่จำเป็นมากหากใช้ ...