วิธีการและเคล็ดลับ - นาฬิกาใน Windows 10

เปลี่ยนการตั้งค่าเวลาที่ถูกต้อง (นาฬิกา) ใน Windows 10 หลังจากที่สวิทช์ปรับเวลาตามฤดูกาล

โดยปกติระบบปฏิบัติการ Windows 10 จะรู้วิธีตั้งนาฬิกาโดยอัตโนมัติ (เวลาและวันที่) ใน ...