วิธีการและเคล็ดลับ - ไม่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโปรโตคอล SSL ถูกปิดใช้งาน