วิธีการและเคล็ดลับ - ผู้ใช้ BLOCK กำลังจัดรูปแบบสถานะใน FACEBOOK