วิธีจัดการและเคล็ดลับ - ปิดกั้นรายการทีวีที่ไม่มีการจัดอันดับ