วิธีใช้ & เคล็ดลับ - บล็อกแอปพลิเคชันไม่ให้ทำงาน Windows