วิธีการและเคล็ดลับ - บล็อกแอปพลิเคชันจากการทำงานใน Windows