วิธีการและเคล็ดลับ - ถาดระบบแบตเตอรี่

ลบ / ซ่อนนาฬิกาเล่ม, เครือข่าย, Power & ศูนย์ปฏิบัติการจากถาดระบบ (Systray ลบไอคอน)

ฉันไม่รู้ว่าใครจะต้องการให้นาฬิกาหายไปการตั้งค่าระดับเสียงตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ ...