วิธีการ & เคล็ดลับ - กำหนดปุ่มทางลัด

วิธีที่เราสามารถสร้างคีย์ลัดในการยกเลิก (ยกเลิก) ของปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

กี่ครั้งไม่ได้เกิดขึ้นกับ Shutdown เครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้ตั้งใจ? หรือหลังจาก Shutdown ...